Plan Dnia

 • Przyjście dzieci do przedszkola,

  zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy integracyjne, konstrukcyjne, gry dydaktyczne/ stolikowe.

 • I śniadanie i czynności higieniczne

 • Poranny krąg

  przywitanie, ustalenie porządku dnia, śpiewanie piosenek dostosowanych do pory roku itp.

 • Zajęcia dydaktyczne

  realizowane według założeń podstawy programowej oraz przyjętego programu wychowania przedszkolnego (wszechstronne rozwijanie aktywności i umiejętności dziecka).

 • II śniadanie i czynności higieniczne

 • Zajęcia

  Zajęcia (j.angielski, rytmika, gimnastyka, profilaktyka logopedyczna)

 • Zajęcia na świeżym powietrzu

 • Obiad i czynności higieniczne

 • Odpoczynek/ relaksacja/ zajęcia plastyczne

 • Podwieczorek

 • Rozchodzenie się dzieci do domu

  zajęcia w kącikach zainteresowań

* dla dzieci z orzeczeniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych zajęcia indywidualne (terapeutyczne) odbywają się w odrębnych godzinach.
Wróć do góry