Cennik

Zapraszamy dzieci w wieku 2.5 – 6 lat. Do grup terapeutycznych również dzieci starsze, odroczone od obowiązku szkolnego.

W celu ustalenia szczegółów zachęcamy do kontaktu:
-
Stała opłata miesięczna (czesne), obejmuje podstawowy program edukacyjny oraz zajęcia grupowe (profilaktyka logopedyczna, j. angielski, gimnastyka, rytmika).
-
Jednorazowe wpisowe.
-
Catering
-
Dodatkowa płatność dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego korzystających z opieki przedszkolnej poza godzinami 8:00- 13:00.
Wróć do góry